Vše Byty Domy Pozemky Chaty a chalupy Komerční nemovitosti Pronájmy
Nabídkový formulář

Poptávkový formulář

KONTAKT

RK Štěstí s.r.o.
Martínské nám. 143/8
674 01 TŘEBÍČ
e-mail: info@rkstesti.cz
telefon: +420 608 001 114

TOPlist


Naše filosofie

 

Průvodce prodejem Vaší nemovitosti

V posledních několika měsících se stále více diskutuje o dopadech finanční krize na situaci v České republice.

Dnes jsme nová realitní kancelář, která začíná v době jak se říká krize, a proto jsme se rozhodli po několika letých zkušenostech u jiných realitních kanceláří, otevřít svoji realitní kancelář ŠTĚSTÍ s.r.o. se sídlem Martinské náměstí č. 143/8, Třebíč. Pro rychlé zařazení na trh jsme zlepšili a zkvalitnili své služby pro spokojenost a bezstarostnost našich klientů.

Každá realitní kancelář prezentuje své služby na svých webových stránkách, ale málokterá prezentuje profily jednotlivých makléřů. Proto jsme se rozhodli, že jednou z cest ke zkvalitnění služeb pro oslovení potencionálních klientů a rozšíření komunikačních kanálů s vlastními klienty je i osobní webová prezentace každého makléře. Spokojenost a dlouhodobá věrnost našich zákazníků je základním pilířem naší práce.

Níže uvádím výčet garantovaných služeb, které poskytuji standardně svým klientům:

1.     Kontakt

Váš čas i peníze můžete šetřit již v úvodu spolupráce. Pro zodpovězení Vašich dotazů týkajících se prodeje nemovitostí jsme připraveni na mobilním čísle 608 001114 v čase od 08:00 do 21:00.

 

2. Návštěva do 24 hodin

Na základě telefonické domluvy Vás navštívíme do 24 hodin. Po prohlídce nemovitosti a prostudování dostupné dokumentace Vám poradíme stanovit reálnou cenu a zároveň doporučíme efektivní strategii prodeje.

Stanovení správné prodejní ceny:

Nastavení správné ceny je nejdůležitější role našeho realitního makléře, protože tento faktor ovlivňuje rychlost prodeje i výši finální ceny.  Naše realitní kancelář má k dispozici různé nástroje, díky kterým můžeme doporučit nabídkovou tržní cenu nemovitosti. Realitní makléř má reálné zkušenosti z trhu a ví  za jaké částky se obdobné nemovitosti v dané lokalitě prodaly v minulosti a prodávají. Dokáže z reakcí kupujících spolehlivě rozeznat, zda prodejní cena byla nastavena dobře, nebo je ji potřeba v čase upravit. Jeho doporučení Vám pomůže vyhnout se prodeji nemovitosti pod cenou, nebo naopak nekonečné čekání na zázračného kupce za nereálnou cenu.

3. Zhotovení fotodokumentace nemovitosti

Během prohlídky nemovitosti zajistíme digitální fotografie interiéru a exteriéru Vaší nemovitosti. Pokud si nepřejete fotografie Vaší nemovitosti zveřejňovat, takové přání plně respektujeme.

4. Podpis zprostředkovatelské smlouvy

Před zahájením prezentace prodávané nemovitosti se s klienty domluvím na poskytnutí oprávnění k nabídce v podobě podpisu zprostředkovatelské smlouvy. Většina poptávajících klientů dnes již oprávnění k nabídce nabízené nemovitosti vyžaduje, proto je podpis zprostředkovatelské smlouvy dnes již neodmyslitelnou součástí všech úspěšných obchodů.

5. Prezentace nemovitosti

Realitní makléř Vám většinou zajistí kvalitní fotografie Vaší nemovitosti a sestaví atraktivní popis, který vyzvedává její výhody. Inzerát umístí na internetové servery, do realitních časopisů, do novin a někdy také na letáky a místní vývěsky. Vybrané nabídky dále zasílám konkrétním zájemcům z naší elektronické databáze. Spolupracují také s většinou realitních makléřů působících v dané lokalitě a pravidelně si poskytujeme nabídku prodejů a pronájmů nemovitostí a zároveň rozvíjí síť doporučitelů, kteří nemovitost doporučují čekajícím kupcům.

6. Prohlídka Vaší nemovitosti se zájemcem

Vážného zájemce nejprve seznámíme se všemi podrobnostmi o prodávané nemovitosti v realitní kanceláři a následně zorganizujeme vyhovující termín prohlídky. Sami, nebo s vaší účastí prezentujeme nemovitost zájemcům a snažíme se zodpovědět veškeré jejich dotazy. Zároveň zjistíme totožnost klienta, což vyžaduje Zákon o některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, který vstoupil v platnost k 1.9. 2008 

7. Složení rezervační jistiny kupujícím

V případě, že zájemce projeví seriózní vážný zájem o koupi nabízené nemovitosti, uzavře s naší společností smlouvu o rezervaci a uhradí sjednanou výši rezervační jistiny.

Vyjednávání o nabídce se zájemci

Před složením rezervační jistiny musí samozřejmě makléř absolvovat fázi vyjednávání s potencionálními zájemci. Tato fáze je důležitá z hlediska udržení ceny a zároveň zajištění optimálního času.

Realitní makléř Vám slouží jako prostředník při vyjednávání s kupujícími o ceně. Bude s Vámi konzultovat postup a komunikovat s poptávajícími. Pomůže Vám zachovat chladnou hlavu při vyjednávání a nepodlehnout případnému tlaku poptávajících na neopodstatněné snížení ceny. Kupujícím zajistí hypoteční financování. Pomůže Vám vyvarovat se nestandardních kroků, nebo podvodům ze strany kupujících.      

8. Příprava a podpis kupní smlouvy

Po uhrazení rezervační jistiny připravíme ve spolupráci s advokátem návrhy smluvní dokumentace i se smlouvou o úschově  finančních prostředků s advokátní úschovou , kterou hradí naše kancelář. Smlouvy  zašleme straně prodávající i straně kupující ke schválení. Po schválení obsahu kupní a úschovní smlouvy oběma stranami dochází k jejímu podpisu. 

9. Podání kupních smluv na Katastr nemovitostí

Zajistíme podání kupních smluv na příslušný Katastr nemovitostí do 24 hodin dle podmínek uvedených v kupní smlouvě.

10. Výplata peněz prodávajícímu

Dle sjednaných podmínek v kupní smlouvě dochází k výplatě kupní ceny prodávajícímu.

11. Předání nemovitosti kupujícímu

Při předávání nemovitosti kupujícímu jsme přítomni s připraveným předávacím protokolem a žádostmi o přepis el., plynu, vody.

12. Vyplnění daňového přiznání k dani z převodu nemovitostí

Prodávající je ze zákona povinen uhradit 3% daň z převodu nemovitosti. K daňovému přiznání je nutné doložit znalecký posudek k prodávané nemovitosti, který Vám v případě zájmu zajistíme. Víme, jak na to a víme, jak je drahý Váš čas!

13. Úspěšné uzavření obchodu